CUTLER HAMMER 2092A37H07

CUTLER HAMMER CURRENT SENSOR 2092A37H07 3P85-501 500:5 AMP 50-400 HZ RF 1.0 (275809435763)
Cutler-Hammer 3P85-501 Current Transformer 2092A37H07 500:5A Ratio *WARRANTY* (304166092943)
CUTLER HAMMER CURRENT TRANSFORMER 500:5A / 50-400 Hz # 2092A37H07 # 3P85-501 (282614827796)
CUTLER-HAMMER 3P85-501 2092A37H07 CURRENT TRANSFORMER 500:5 RATIO 600V 50-400Hz (283131439682)
WESTINGHOUSE CURRENT TRANSFORMER 2092A37H07 RATIO: 500:5 A KV: 10 **WARRANTY** (273811265031)
EATON CORPORATION 2092A37H07 / 2092A37H07 (BRAND NEW) (392581579579)

 


Copyright 2023 Transformers Outlet